Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΤΕΧΑΝ ENVIPCO «Εμείς ΔωρίΖΟΥΜΕ 1.000.000 € και Εσύ ΑποφασίΖΕΙΣ που θα το μοιράσεις!» περνά στη δεύτερη φάση!​Η μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας προσέλκυσε πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών, αφού εκατοντάδες Οργανισμοί και Φορείς Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου έλαβαν μέρος με προτάσεις για ενέργειες σε άξονες για το περιβάλλον, την παιδεία, την υγεία και την τοπική κοινωνία!​
Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων της Κριτικής Επιτροπής, οι επικρατέστερες προτάσεις ανά πυλώνα του Προγράμματος ανακοινώθηκαν και παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ενέργειας 👉🏼 https://csr2022-texan-envipco.recycling-center.gr/
Τα μέλη της Επιτροπής που συμμετείχαν στην αξιολόγηση & επιλογή των φορέων ήταν:​
▪ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : Ο κος Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε."​
▪ Ο Δρ. Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης ALBA Graduate Business School​
▪ Ο κος Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α.), Β’ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “Θ. ΡΑΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”.​
▪ Ο κος Παναγιώτης Τσαφαράς, Senior Director of Corporate & Government Relations The Economist Impact Events for Greece, Cyprus, Malta and SE Europe, Ιδρυτής και CEO της Annate LTD.​
Παρακολουθήστε την εξέλιξη του Προγράμματος και σύντομα θα ξεκινήσει η ψηφοφορία στην οποία ΟΛΟΙ μπορούν να συμμετέχουν!​

Δεν υπάρχουν σχόλια: