Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Την Πέμπτη συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

 


Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  24-11-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  18:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί    ΜΕΙΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑ ) 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη    

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Επικύρωση  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών  της  10ης   έως και της 19ης  συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022. 

  Ι . ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ) που θα υποβληθεί στην προκήρυξη του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, βάσει της υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 Απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για το σκοπό αυτό ,ορισμός εκπροσώπου του Φορέα για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος 

Εισηγητής : Δήμαρχος  Λεβαδέων     κ. ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ.ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 

Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου (Η αριθμ.324/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022  (Η αριθμ. 325/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Χαρακτηρισμός της οδού  που συνδέει : την παραλία Ζάλτσας έως την διασταύρωση  Δημοτικής Οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα , ως δημοτική.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  . κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Χαρακτηρισμός της οδού  που συνδέει  τον οικισμό Παναγία Καλαμιώτισσα  με την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ως δημοτική.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  . κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 

Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Φωτισμού προς οικία Καρόκη Ελένης στην οδό Λιβαδειάς -Λαφυστίου 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  . κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

       IΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2023 σε Ευπαθείς Ομάδες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016

.Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Ιωάννα Νταντούμη 

Έγκριση Συμμετοχής της  Δημοτικής Χορωδίας στο 13ο Χορωδιακό Φεστιβάλ "Μουσικά Μαϊστράλια" στην πόλη της Πρέβεζας.

.Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Ιωάννα Νταντούμη

 

                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                              ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: