Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Ειδικότητες και Θέσεις απασχολούμενων στο Δήμο Ορχομενού μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης

Ο Δήμος Ορχομενού στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», ανακοινώνει την πρόσληψη απασχολούμενων στις παρακάτω ειδικότητες:
 1. ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
 2. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
 3. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
 4. ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
 5. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 6. ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
 7. ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
 8. ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΜΩΝ 1
 9. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 10. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
 11. ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
 12. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 13. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
 14. ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
 15. ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
 16. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
 17. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
 18. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
 19. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
 20. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 21. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
 22. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
 23. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: