Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Τοπική Κοινότητα ΟρχομενούΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ώρα 19:00.
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικαιροποίηση Απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα που αφορά στην λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/17, δηλαδή εμποροπανηγύρεων , Χριστουγεννιάτικων αγορών , Πασχαλινών αγορών και λοιπών οργανωμένων αγορών.
2. Καθορισμός δημοτικών-κοινόχρηστων χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης και μηνυμάτων κοινωνικού σκοπού.
3. Ανεξέλεγκτη πλύση κηπευτικών από παραγωγούς κι εμπόρους λαϊκών αγορών εντός οικισμού – Λειτουργία δημοτικού χώρου πλύσης.
4. Ακάλυπτο μέρος αρδευτικού αύλακα (ποταμάκι) από Ακιδαλία Πηγή (Κάρκαρη). Καθαρισμός – ανάπλαση – Προστασία από ρίψη σκουπιδιών, κατάλοιπα πλύσης κηπευτικών και ενδεχόμενη ρίψη αστικών λυμάτων.
5. Ανάπλαση και προστασία των χώρων α) Παλαιού λατομείου στο Ακόντιο όρος και β) Δίπλα από παλιό εργοστάσιο τομάτας (ιδιοκτησίας RAM)

Δεν υπάρχουν σχόλια: