Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Μέσω τηλεδιάσκεψης η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Η 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 π.μ., μέσω της εφαρμογής e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) και του με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).
Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η τροποποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Ηλία Μπουρμά.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Σανίδας, δήλωσε σχετικά: «Η ιδιόμορφη κατάσταση που βιώνουμε συνολικά ως χώρα και ως παγκόσμια κοινότητα, καθοδηγεί και τα δικά μας βήματα ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Συνεδριάζουμε μέσω τηλεδιάσκεψης, για ένα ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως ο τουρισμός λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργούνται. Ευχαριστώ όλους για την άψογη προετοιμασία της συνεδρίασης.»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση μέσω του καναλιού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

Δεν υπάρχουν σχόλια: