Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ορχομενού καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση - Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6 μ.μ.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ο Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ορχομενού
καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση
την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6 μ.μ.
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ορχομενού

Με θέμα
τον ορισμό προσωρινής Διοίκησης
(λόγω παραίτησης των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου)
ώστε να αποφασίσει την πορεία του Συλλόγου

σχετικά με ενδεχόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr