Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Για την επιχειρηματικότητα αγωνιά ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Ευάγγελος Μπασιάκος

Ο Βουλευτής Βοιωτίας και Αν. Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης ΝΔ, Βαγγέλης Μπασιάκος, επισήμανε, με Ερώτησή του προς τη Βουλή, το κρίσιμο ζήτημα της αντοχής και βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς, σύμφωνα με έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor που εκπόνησε στην Ελλάδα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), περίπου 200.000 άτομα διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα κατά το 2015 στην Ελλάδα. 

Ο κ.Μπασιάκος ζήτησε να ενημερωθεί για τον ακριβή αριθμό των επιχειρηματιών που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους κατά το έτος 2015 και 2016, καθώς και πώς μπορεί πρακτικά να διευθετηθεί, με αποτελεσματικό και αντικειμενικό τρόπο, η δεδομένη αδυναμία επιχειρηματιών να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, δεδομένων των πολλών διαφόρων επιβαρύνσεων και εμποδίων, τα οποία έχουν υποστεί. Ενώ παρέχονται κίνητρα για ίδρυση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες.
Στην από 5.01.2017 απάντηση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.Παπαδημητρίου, με την οποία διαβιβάζεται, μεταξύ άλλων, και το αριθ.140166/27.12.2016 έγγραφο του Γεν.Γραμματέα Εμπορίου&Προστασίας Καταναλωτή κου Παπαδεράκη, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Τα επίσημα στοιχεία εγγραφών - διαγραφών εμπορικών επιχειρήσεων δίνονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και όχι από άλλους φορείς. Από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ λοιπόν προκύπτει ότι ειδικά το 2015 είχαμε 28.289 εγγραφές νέων επιχειρήσεων και 27.655 διαγραφές, με άλλα λόγια οι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις στις οποίες επίσημα «μπήκε λουκέτο» όπως αναφέρεται στο ερώτημα φτάνουν τις 27.655. Επισυνάπτεται στο παρόν πίνακας με αναλυτικά, ανά νομική μορφή, τα στοιχεία εγγραφών-διαγραφών για τα έτη 2014, 2015 και 2016 μέχρι σήμερα, όπως μας δόθηκαν από την αρμόδια για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων του ΓΕΜΗ Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Η μελέτη με τίτλο «Επιχειρηματικότητα 2015-16: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος» του ΙOBE* στην οποία κάνει αναφορά ο ερωτών Βουλευτής παρουσιάζει όντως ως αριθμό επιχειρήσεων που έκλεισαν το 2015 τις 200.000. Ωστόσο, στην ίδια μελέτη υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας διαφέρουν από τα επίσημα στοιχεία των επιχειρηματικών μητρώων (κεφ. 6.4, σελ. 127 και εξής). Επιπλέον, η ίδια μελέτη τονίζει ότι «Οι διαχρονικά υψηλές τιμές διακοπής/αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας οι οποίες παρατηρούνται στην Ελλάδα ακόμα και σε περιόδους οικονομικής μεγέθυνσης συσχετίζονται με το υψηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας: σε χώρες όπου ξεκινούν πολλά νέα εγχειρήματα, καταγράφονται αντίστοιχα και πολλές αποτυχίες. Γι’ αυτό και στο σχεδιασμό πολιτικών για την επιχειρηματικότητα, η εστίαση απλώς στην ποσοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι μυωπική, μπορεί να επιτυγχάνονται υψηλές επιδόσεις σε "start ups" αλλά αν δεν εστιαστούν στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, απλώς θα οδηγούν και υψηλές επιδόσεις "shut downs".»
Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο, στο παραπάνω έγγραφο του Γ.Γ., πίνακα εγγραφών-διαγραφών, οι επιχειρήσεις στις οποίες επίσημα «μπήκε λουκέτο» το έτος 2014 ήταν 36.711, το 2015 ήταν 27.655 και το 2016 ήταν 31.273.
Σχολιάζοντας ο κ.Μπασιάκος τη συγκεκριμένη απάντηση, επισημαίνει ότι, αφενός γίνονται αποδεκτά τα απογοητευτικά για την επιχειρηματικότητα στοιχεία της έρευνας του ΙΟΒΕ, ενώ δεν προσδιορίζονται πειστικοί λόγοι που να εξηγούν τη σημαντική αυτή μείωση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Είναι, δε, τελείως αναξιόπιστη η σχετική παρατήρηση-σχόλιο στην πιο πάνω απάντηση ότι η «εστίαση απλώς στην ποσοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι μυωπική»!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr