11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Με τον χαρισματικό π. Σπυρίδωνα Βασιλάκου ξεκίνησε ο νέος κύκλος της Σχολής γονέων του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ρηγίνου Λεβαδείας

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ μηνιαία ὁμιλία, στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων, τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου. Ὁ διακεκριμένος ὁμιλητής  π. Σπυρίδων Βασιλᾶκος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἐφημέριος στόν ναό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Θηβῶν, ἀνέπτυξε μέ γλαφυρότητα τό θέμα:«Ἡ ἱερολογία τοῦ Ἀρραβῶνος καί τοῦ Γάμου ὡς χάρτης στή ζωή τῆς οἰκογένειας».Ὁ π. Σπυρίδων στήν ἀρχή ἀναφέρθηκε στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή τοῦ Ζακχαίου, λέγοντας ὅτι ἡ ἱερολογία τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας ταυτίζεται μέ τήν ἀνάβαση τοῦ Ζακχαίου στό δέντρο γιά νά δεῖ τόν Χριστό. Αὐτή τήν ἀνάβαση καί ἐξύψωση πρέπει νά ἐγκολπώνεται ὁ κάθε ἄνθρωπος γιά νά συναντήσει τόν Χριστό καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του. Ἔτσι ἐλευθερώνεται οὐσιαστικά ὁ ἄνθρωπος, γκρεμίζοντας την φυλακή πού ἔχει δημιουργήσει ὁ ἴδιος μέ τόν ἐγωκεντρισμό του. Σέ αὐτή τήν κατεύθυνση βοηθοῦν τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καί τό μυστήριο τοῦ Γάμου.

Στή συνέχεια ὁ π. Σπυρίδων ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀρραβῶνος εἶναι ὁ πρόναος τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου. Ἡ πορεία τῶν μυστηρίων ἔχει τήν ὡραιότερη θέα. Τά μυστήρια εἶναι μονοπάτια, εἶναι διαδρομές. Διαδρομές πού σταδιακά ἀνεβαίνεις καί ὅσο ἀνεβαίνεις τόσο βλέπεις. Καί ὅσο βλέπεις, ἐπιθυμεῖς καί αὐτό πού ἐπιθυμεῖς τό ἀγαπᾶς. Καί σέ αὐτό πού ἀγαπᾶς παραδίνεσαι.

Κατόπιν ἀνέλυσε τίς ἀκολουθίες τοῦ Ἀρραβῶνος καί τοῦ Γάμου διά τῶν συμβόλων καί τῶν συμβολισμῶν αὐτῶν καί τήν ἐν γένει ἱερολογία τοῦ μυστηρίου.

Μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε τά ἑξῆς:«Γάμος σημαίνει ὅτι σπάω τόν καθρέφτη μου καί ἀντικρύζω τά πνευματικά χαρακτηριστικά τῶν προσώπων τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας. Αὐτά ἐάν ἀκολουθήσει καί μιμηθεῖ ὁ καθένας ἀπό τό ζευγάρι, τότε μόνον θά συναντήσει ὁ ἕνας τόν ἄλλον οὐσιαστικά καί ὀντολογικά. ……Αὐτός πού παντρεύεται ζεῖ Πεντηκοστή, ζεῖ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος……Ὁ Γάμος εἶναι ἡ ἀποκατάστασή μας στή ζημιά πού προξένησε ὁ ἐγωισμός μας……Αὐτόν πρέπει νά πατάξουμε γιατί μόνο ἔτσι θά συναντήσουμε τόν ἄλλον μέσω τῆς ἀγάπης……Ἄν βγῶ ἀπό τόν ἐγωισμό μου θά μπῶ στήν κιβωτό τοῦ Νῶε, πού εἶναι ἡ σχέση μου μέ τόν ἄλλο ἄνθρωπο……Ὁ συνοδοιπόρος μου εἶναι ὁ σταυρός μου πού μού δείχνει τό ὕψος καί τήν θέα τῆς ἀναστάσεως……Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία μεταμορφώνονται. Μέσα στό Γάμο συναντοῦνται ἡ ἱερότητα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὡραιότητα δύο προσώπων πού ἔχουν ἀποφασίσει νά ἀποχωριστοῦν τόν ἐγωισμό τους γιά νά μπορέσουν νά ἑνωθοῦν……Ὁ Γάμος εἶναι πρωτάθλημα. Ἡ Ἐκκλησία δίνοντας τά στέφανα μεταφέρει τό μήνυμα τῆς νίκης. ……Ἡ Ἐκκλησία ἔχει θέσει τό ζευγάρι στήν τροχιά τῆς αἰωνιότητος. Μποροῦν νά φτάσουν στήν αἰωνιότητα κρατώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον, διά μέσου τοῦ δρόμου πού ἀνοίγει ὁ Θεός. Αὐτό συμβολίζει ὁ κυκλικός χορός τοῦ Ἠσαΐα. Μελετώντας, λοιπόν, τήν ἱερολογία τοῦ Ἀρραβῶνος καί τοῦ Γάμου κατανοοῦμε τίς προσπάθειες πού πρέπει νά καταβάλλουν ἀμφότεροι γιά νά φτάσουν στό σημεῖο, ἀντικρύζοντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον νά συνομολογοῦν ὅτι αὐτός εἶμαι ἐγώ».


Στό τέλος ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ π. Ἀλέξιος εὐχαρίστησε θερμά τόν ὁμιλητή πού ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκλησή του καί ἔδωσε τόν λόγο στούς νέους γονεῖς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου γιά νά ἀπευθύνουν τά ἐρωτήματά τους. Ἔτσι ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν.

    ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: