Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

3 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινότητας Ορχομενού

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού με την απόφαση ένταξης 388/25.01.2017 του Περιφερειάρχη κ. Κων/νου Μπακογιάννη.
Με την απόφαση αυτή προτείνεται εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ποσού 164.160 ευρώ για τριετή λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Ορχομενού.

Κατόπιν αυτού ο Δήμος Ορχομενού ξεκινάει τις διαδικασίες για την πρόσληψη 3 ατόμων για το Κέντρο Κοινότητας.

1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ)
1 Ψυχολόγος (ΠΕ) και
1 Βοηθητικό Προσωπικό (ΔΕ)


Λόγω των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν, η προκήρυξη για τις προσλήψεις προβλέπεται να ανακοινωθεί σε 20-25 ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr