Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Επέστρεψε η εκπαιδευτική αποστολή του Επιμελητηρίου Βοιωτίας από την Ιταλία στο πλαίσιο του Erasmus+ 2015»

 Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική αποστολή στην Ιταλία, που διοργάνωσε το Επιμελητηριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + 2015, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο μας, με τίτλο  "Διασφάλιση/Στήριξη των αγροτικών τροφίμων μέσω βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (agro-logistics)".
 Η εκπαιδευτική αποστολή πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα, από 8 έως 21 Απριλίου, στην ευρύτερη περιφέρεια της Emilia-Romagna της Ιταλίας (Ρώμη, Ρίμινι, Μπολόνια).
  
Στην αποστολή συμμετείχαν 20 επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του αγροτοδιατροφικού κλάδου της τοπικής μας οικονομίας.
Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης στην Βοιωτία,  μέσω της γνωριμίας των τοπικών παραγωγών με μεθόδους και τρόπους διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, παραγωγής και διακίνησης τροφίμων και ποτών, που επιτυχημένα υλοποιούνται σε χώρες εκτός Ελλάδας.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων στην γειτονική χώρα, οι οποίες ενδεικτικά είχαν σαν αντικείμενο την παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου, την καλλιέργεια δημητριακών και την παραγωγή ζυμαρικών, την καλλιέργεια αμπελιών και την οινοποιία, την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και την τυποποίηση τους, την λειτουργία θερμοκηπίων και φυτωρίων, την κτηνοτροφία, την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρεατοπαραγωγής, τον αγροτουρισμό και άλλα.
Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές παράγουν τα προϊόντα τους τηρώντας τα κοινοτικά πρότυπα βιολογικής καλλιέργειας και παραγωγής τροφίμων, γεγονός που προσδίνει υψηλή προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η συνολική ανάδειξη της τοπικής περιφέρειας, ως προτύπου αειφόρου ανάπτυξης και αρμονικού συνδυασμού ποικίλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στις μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής τροφίμων σε συνδυασμό πάντα με τον προσήκοντα σεβασμό στην παράδοση. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το κεντρικό σύνθημα, το οποίο έχει υιοθετήσει μια εξωστρεφής επιχείρηση βιολογικών ζυμαρικών, με τίτλο «η παράδοση είναι επανάσταση» (the tradition is revolution).
Ακόμη, εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη των συνεργατικών δικτύων, είτε στο πλαίσιο συνεταιριστικών οργανώσεων, είτε ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Οι συμμετέχοντες είχαν ακόμη την δυνατότητα να επισκεφτούν την εταιρία Prober, επιστημονικό φορέα, θυγατρικό της Federazione Italiana Agricoltoura Biologica e Biodinamika, δηλαδή της ομοσπονδίας των ιταλικών βιολογικών αγροτικών επιχειρήσεων, η οποία έχει ενταγμένους στην δύναμη τους το 95% των βιοκαλλιεργητών της Ιταλίας.  
Στο πλαίσιο αυτό, είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν τις βασικές αρχές την εφαρμοσμένης βιοκαλλιέργειας, που όπως παραστατικά συνόψισαν οι εισηγητές είναι, ότι «η βιοκαλλιέργεια είναι απόφαση ζωής, ηθικής και δημοκρατίας». 


Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ανάλυση της αγοράς βιολογικών προϊόντων, η αυξανόμενη διείσδυση των προϊόντων αυτών στο καταναλωτικό κοινό καθώς και ο τρόπος διάθεσης των βιολογικά παραγόμενων προϊόντων, ιδιαίτερα με την χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ιδιαίτερη εντύπωση  προκάλεσε και η παρουσίαση της βιοδυναμικής καλλιέργειας, η οποία ίσως αποτελεί το επόμενο στάδιο της βιοκαλλιέργειας και αντιμετωπίζει την αγροτική παραγωγή, γεωργική και κτηνοτροφική, καθώς και την παραγωγή τροφίμων με μια εντελώς ολιστική προσέγγιση. Στην βιοδυναμική καλλιέργεια σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το βιοδυναμικό ημερολόγιο καλλιέργειας, το οποίο λαμβάνει υπόψη του την αστρολογία και ιδιαίτερα τις φάσεις της σελήνης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Αγνιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια: