Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Λάζαρο στον Ορχομενό; Κι` όμως υπάρχει!

Φωτογραφία Αρχείου 
Με αφορμή την σημερινή πολυλειτουργία του έχει καθιερωθεί από τους ενορίτες της Σκριπούς ανήμερα της εορτής του Αγίου Λαζάτου του τετραημέρου, το ORCHOMENOS PRESS έρχεται να θυμίσει πως η τοπική κοινωνία έχει τιμήσει ξεχωριστά τον Άγιο Λάζαρο, αφού με την  186/2011 απόφαση του ΔΣ ο υπό κατασκευή Ιερός Ναός εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ορχομενού φέρει την ονομασία: ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

Αναδημοσιεύουμε την σχετική εισήγηση του ΔΣ, όπως έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος θέμα  : «Περί ονομασίας του Νέου Νεκροταφείου Ορχομενού και του Ιερού Ναού , που πρόκειται να ανεγερθεί στο προβλεπόμενο χώρο , ως  Ιερός Ναός  Αγίου Γρηγορίου και Αγίου Λαζάρου.»,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι ένας πολίτης έχει δωρίσει χρήματα στην ενορία της Παναγίας της Σκριπούς για την ανέγερση εκκλησίας στο Νέο Νεκροταφείο Ορχομενού με την επιθυμία ο ιερός Ναός να ονομαστεί  Αγίου Λαζάρου.
 Ωστόσο  ο  Δήμος  είχε εξαγγείλει  ότι η εκκλησία θα ονομαστεί Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου προς τιμή του πρώτου που ετάφη στο κοιμητήριο , που ήταν ο πατέρας του σημερινού Δημάρχου,  Γρηγόριος Ξηρογιάννης. Ύστερα από το θέμα που προέκυψε ο Δήμαρχος εισηγήθηκε: το Νέο Νεκροταφείο και ο  Ναός του  να έχει και τις δύο ονομασίες Αγίου Γρηγορίου και Αγίου Λαζάρου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον πατέρα Χαράλαμπο Ιερέα της «Παναγίας Σκριπούς» , ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα είπε ότι μία κυρία η οποία δεν είναι δημότης μας,  προσέφερε χρήματα για την ανέγερση εκκλησίας στο Νέο Νεκροταφείο Ορχομενού και τον έχει εξουσιοδοτήσει για να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για το Ναό. Η προαναφερόμενη κυρία έχει ήδη δώσει χρήματα.
Ο πατήρ Χαράλαμπος επίσης είπε ότι ο Ιερός Ναός στο νεκροταφείο θα εξυπηρετεί όλες τις ενορίες.  Ακόμη ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την υποχώρησή του στο θέμα του ονόματος.
Ο πρόεδρος αναφέρει επίσης την 25/2001 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας , με την οποία έχουμε τη σύμφωνη γνώμη τους ,όσον αφορά την ονομασία του Νέου Νεκροταφείου του Δήμου Ορχομενού και του υπό ανέγερση Ιερού Ναού.
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.    
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του την αριθ. 25/2011 απόφαση του Δ. Συμβουλίου της Δ.Κ. Ορχομενού, τις διατάξεις των άρθρων   65,67 ,225,226,227 του Ν. 3852/2010  και μετά από διαλογική συζήτηση και με την ψήφο του Προέδρου του  Συμβουλίου της Δ.Κ. Ορχομενού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Νέο Νεκροταφείο Δήμου Ορχομενού και Ιερός Ναός που πρόκειται να αναγερθεί στον προβλεπόμενο γι’ αυτό χώρο να ονομασθεί   ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 186/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: