Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Ο κ. Αριστείδης Τσιπλάκος επανεκλέχθηκε στη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.της Ένωσης των Ελλήνων τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών


Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ.της Ένωσης των Ελλήνων  τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών μετά τις αρχαιρεσίες της 17ης Απριλίου 2016. 
Κατά την συγκρότησησε σώματων Ελλήνων τ. βουλευτών-Ευρωβουλευτών την 20η Απριλίου 2016 εξελέγησαν.
 Πρόεδρος         Κωνστσντίνος Πυλαρινός
                                  Αντιπρόεδρος       Αριστείδης Τσιπλάκος
                                  Γεν. Γραμματέας Καλιόπη Μπουρδάρα
                                 Ταμίας                   Βασιλική Αλεξανδρίδου  
                                Μέλη                      Κωνσταντίνος Παπαναγιώτου  
                                                                Ιωάννης Γιαννακόπουλος
                                                                Ηλίας Παπαηλίας 


                                                          Εκ της Γραμματείας 20.04.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: