Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Δωρεάν ευρωπαϊκό επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (LEARNING EU AT SCHOOLS) στο Δήμο Λεβαδεών

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εν ενεργεία και μελλοντικούς), εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν στη μέση εκπαίδευση να συμμετάσχουν δωρεάν στο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools), το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο των Jean Monnet Projects,Erasmus+. 
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες επιμόρφωση και υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές, σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών.
Η διδασκαλία γίνεται από Καθηγητές Πανεπιστημίου και παιδαγωγούς με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά θέματα.
Με την ολοκλήρωση της ολοήμερης εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχοντες:
λαμβάνουν Πιστοποιητικό Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και η κατάρτισή τους στις πλέον σύγχρονες και ανταγωνιστικές μεθόδους διδασκαλίας για την ΕΕ, 
θα είναι, επίσης, σε θέση να προσφέρουν στους μαθητές τους εμπεριστατωμένες γνώσεις για τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ και να ενθαρρύνουν το διάλογο και τις συναινετικές διαδικασίες μεταξύ τους. 
Το Πρόγραμμα θα λάβει μέρος στις 2 Απριλίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο ‘Χρήστος Παλαιολόγος’ στις Πηγές Κρύας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή που θα βρουν στο site του Jean Monnet
http://www.jmc.uoa.gr/ συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, μέχρι την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 στις 12.00. Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων στο σεμινάριο είναι 30 άτομα
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 7220508.


Δεν υπάρχουν σχόλια: