Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Δηλωση για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ζητά ο Δήμος Ορχομενού να υποβάλλουν οι επαγγελματίες ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης για το τέλος  επί των ακαθαρίστων εσόδων.

    Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2539/97 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 και 2 του Ν.3756/2009 περί της επιβολής τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κλπ.,. τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους  επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι α/ αυτά των οποίων η άδεια λειτουργίας αναφέρει ότι διαθέτουν πάγκους η τραπεζοκαθίσματα. και  β/ τα νυχτερινά κέντρα, οι αίθουσες χορού και τα καταστήματα με ποτά και θέαμα (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, μπουάτ).
   Όσοι υπόχρεοι στο Δήμο μας μέχρι και σήμερα δεν έχουν υποβάλλει δήλωση  (επισυνάπτεται στην παρούσα) για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2539/97 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 και 2 του Ν.3756/2009 περί της επιβολής τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κλπ.,
παρακαλούνται να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο Ορχομενού στο τμήμα Εσόδων  & Ταμείου,  επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16 κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα: 09:30 έως :13:30, να εκθέσουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν την δήλωση  τους.
    Ενημερώνουμε ότι η απόδοση του τέλους, πραγματοποιείται το αργότερο σε δέκα (10)  ημέρες μετά την λήξη προθεσμίας απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α ) χωρίς καμία ειδοποίηση από την Δημοτική Αρχή  και αρμόδιος για την είσπραξη είναι ο Δήμος στην Διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η επιχείρηση.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1) Δήλωση του τέλους (την προμηθεύονται από το Δήμο) πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον δηλούντα  συνοδευόμενη από : α/ Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, β/ Άδεια λειτουργίας Καταστήματος, γ/ Έναρξη επαγγέλματος από τη Δ.Ο.Υ.
   2) Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις του Φ.Π.Α. με κατάσταση διαχωρισμού εσόδων επιχείρησης  (από Φοροτεχνικό) εφόσον παρουσιάζονται  περισσότερες από μία δραστηριότητες εντός ή  εκτός της επιχείρησης,  των ετών που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση.
   Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλονται άμεσα όλα τα νόμιμα μέτρα.
                                                        
                                              Ο Δήμαρχος
                                              και με εντολή
                       Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων & Ταμείου                              
                                         Βασίλειος Ευ. Ρουσέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: