Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Στη Βουλή φέρνουν το θέμα του λατομείου της Θήβας οι Βουλευτές κκ. Γιάννης Σταθάς και Χαρά Καφαντάρη

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Θέμα: Αποτελέσματα αυτοψίας στο λατομείο της Θήβας

Το 2013 και στην περιοχή της Θήβας, κατόπιν καταγγελιών και δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο, λάμβανε χώρα παράνομη απόρριψη αποβλήτων - απορριμμάτων εντός λατομικού χώρου, η οποία όχι μόνο έθετε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των κατοίκων, αλλά ταυτόχρονα είχε και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Με αφορμή τα δημοσιεύματα αυτά κατατέθηκε η με αριθ. 1273/179/03-09-2013 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων και ελήφθησαν οι αντίστοιχες απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Δ.10-Β/Φ.7.13/16610/3098/10-09-2013 έγγραφο  της Δ/νσης Αδρανών Υλικών (Τμήμα Β’) του ΥΠΕΚΑ, σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, η εν λόγω υπηρεσία είχε θέσει στον προγραμματισμό της σχετικό έλεγχο στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2550/09-09-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος – Τομέας Νοτίου Ελλάδος (Τμήμα Β’) του ΥΠΕΚΑ, σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, η εν λόγω υπηρεσία είχε θέσει στον άμεσο προγραμματισμό της να διενεργήσει αυτοψία – έλεγχο στο εν λόγω λατομείο.
Δεδομένου του μεγάλου χρονικού διαστήματος από τις παραπάνω απαντήσεις και της αμεσότητας του θέματος, ως προς την παράνομη απόρριψη αποβλήτων - απορριμμάτων στο συγκεκριμένο λατομικό χώρο, 

Παρακαλείται ο κ. Υπουργός όπως καταθέσει στο Σώμα:
Τα πορίσματα και τις εκθέσεις από τις αυτοψίες και τους ελέγχους που διενήργησαν οι υπεύθυνες σύμφωνα με το νόμο υπηρεσίες, δηλαδή η Δ/νση Αδρανών Υλικών (Τμήμα Β’) του ΥΠΕΚΑ και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος – Τομέας Νοτίου Ελλάδος (Τμήμα Β’) του ΥΠΕΚΑ.

Οι αιτούντες βουλευτές
Σταθάς Ιωάννης


Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: