Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Το πόρισμα των αναλύσεων από τα δείγματα των στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς ζητούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου στα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Λειβαδιάς και στο νερό των γεωτρήσεων ελέγχου.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 296/11-02-2014 έγγραφο της ΕΥΕΠ και θέμα «Απάντηση σε ερώτηση και ΑΚΕ των βουλευτών κ.κ. Χαράς Καφαντάρη και Γιάννη Σταθά με θέμα ανησυχία και νέα ερωτήματα για περιβαλλοντική ρύπανση στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς», η αρμόδια υπηρεσία αναφέρει ότι διενήργησε αυτοψία στις 04-09-2013 στον προαναφερόμενο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς, εξέδωσε το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 2580/10-09-2013 με θέμα «Επείγουσα ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων και εκτέλεσης έργων προστασίας στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς» και αναφέρει επίσης ότι «…Κατά την αυτοψία ελήφθησαν δείγματα τόσο από τα στραγγίσματα, όσο και από το νερό των γεωτρήσεων ελέγχου».
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε την κατάθεση εγγράφων με τα πορίσματα – συμπεράσματα των αναλύσεων των εν λόγω ληφθέντων δειγμάτων από τις γεωτρήσεις ελέγχου και των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.

Οι αιτούντες βουλευτές

Καφαντάρη Χαρά


Σταθάς Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: