Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

 "Εναλλακτικές Ομάδες Ανάγνωσης στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς"

Η ΔΔΕ Βοιωτίας, μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς, αξιοποιώντας το επιτυχές περσινό δοκιμαστικό εγχείρημα, πρόκειται να λειτουργήσουν Εναλλακτικές Ομάδες Ανάγνωσης, για νέους/ες και εφήβους, με συντονιστές/τριες έμπειρους/ες ψυχολόγους,  στοχεύοντας σε μια διαφορετική προσέγγιση της λογοτεχνίας.
Με την ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων ελλήνων και ξένων συγγραφέων, η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά, υποστηρικτικά  και να αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για "βιβλιοθεραπεία"!
Οι Ομάδες Ανάγνωσης απευθύνονται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. Ανάλογα με το επίπεδο φοίτησης θα χωριστούν σε διαφορετικές ομάδες, (Γυμνασίου – Λυκείου). Στην πρώτη συνάντηση θα επιλέξουν το λογοτεχνικό κείμενο – βιβλίο, που επιθυμούν να προσεγγίσουν. Στη συνέχεια μια φορά το μήνα, στη συνάντηση της Ομάδας Ανάγνωσης, αφού επιλέξουν ένα σχετικό με το κείμενο θέμα, θα το προσεγγίζουν βιωματικά και θα συζητούν διεξοδικά, με το συντονισμό –εμψύχωση  έμπειρου επιστήμονα.
Καλούνται όσοι μαθητές και όσες μαθήτριες ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι στις 15 Νοεμβρίου στο τηλ. 2261089977 (κ. Λεωνίδας Διαμαντής). Στην πρώτη συνάντηση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης του γονέα – κηδεμόνα, που επισυνάπτεται.
Πληροφορίες:
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, ΔΔΕ Βοιωτίας, τηλ.:2261350381, http://sumstanvoi.blogspot.gr/
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη  Λιβαδειάς, τηλ. 2261089977, http://blogs.sch.gr/vivlivad/
Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές να ενημερώσουν τους συναδέλφους Εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Σχολείου.Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΖΑΜΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο ……………………………………………..………………………………………………….….. γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας …………………………………..………………………………, ενημερώθηκα σχετικά και επιτρέπω τη συμμετοχή του στην Εναλλακτική Ομάδα Ανάγνωσης, που λειτουργεί από τη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς και το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της Δ/νσης Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.

Λιβαδειά ……………………..
Ο γονέας/κηδεμόνας

…………………………………
(ονοματεπώνυμο κι υπογραφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια: