Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Πως και που θα ρυθμίσετε ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Ορχομενού


  Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 3 του Ν.4038/2012΄όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Ο.Τ.Α που έχουν βεβαιωθεί στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Αναλυτικά ισχύει :

1. Με εφάπαξ πληρωμή απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων
2. Με πληρωμή από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις  απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων
3. Με πληρωμή από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις  απαλλαγή του 75% των προσαυξήσεων 
4. Με πληρωμή από 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις   απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων
5. Με πληρωμή από 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις  απαλλαγή 45% των προσαυξήσεων
6. Με πληρωμή από 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις  απαλλαγή  25% των προσαυξήσεων

Για τις περιπτώσεις 4,5,6 αναμένουμε νεότερες διευκρινιστικές εγκυκλίους

Η εφάπαξ εξόφληση  ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην ρύθμιση

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ (100€)

Στην ανωτέρω ρύθμιση εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής .

Κατά την διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής
1. Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας εφόσον συντρέχουν οι λοιπές  προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 όπως ισχύει
2. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεση της διακόπτεται
3. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου 
4. Οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφληση τους
Η μη καταβολή  τριών συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης καθώς και η μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης ,εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα  έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής  την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης
Η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στην ρύθμιση παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2012 με πιθανότητα νέας παράτασης προθεσμίας
Οι απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου θα γίνουν έπειτα από την έκδοση απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών.

                                                                            Ο Δήμαρχος
                                                                   Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: