Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βοιωτίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-4-2012


Τη Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βοιωτίας.
Εκτός από τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα θέματα που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν διεξοδικά είναι:

1. Οι δράσεις οικοδόμησης του προφίλ των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2011, ο ΣΒΣΕ
  • Υποστήριξε και συμμετείχε σε προγράμματα για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (ΕΚΕ)  στήριξε το κοινωνικό έργο του Δήμου Τανάγρας και συνεργάστηκε μαζί του για την καταπολέμηση της ανεργίας.
  • Ανέπτυξε σχέσεις και επαφές με τους φορείς και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν.
  • Τέλος έκανε σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούσαν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

2. Δράσεις αναβάθμισης-εξυγίανσης της μείζονος περιοχής Οινοφύτων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Την προσωρινή διαχείριση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων των μονάδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ του Ασωπού.
  • Τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των διαθέσιμων στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή.
  • Τη χωροταξική οργάνωση άτυπης βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου και την προώθηση εκπόνησης του Γ.Π.Σ. Οινοφύτων.
  • Την Υδροδότηση της περιοχής, δεδομένου ότι παροχή ασφαλούς νερού για κάθε χρήση καθώς και για άρδευση, ετέθη σε ύψιστη προτεραιότητα μαζί με τη δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων.
  • Την ενδυνάμωση τω περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης.

3. Στόχοι και προοπτικές.

Οι στόχοι και οι προοπτικές του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, για την επόμενη περίοδο  αυτοί συνοψίζονται:
·        Στην προσήλωση και την επιμονή μας να αποκτήσει επιτέλους η περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού την από χρόνια διεκδικούμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
·        Στην ενδυνάμωση και την συνέχιση των προσπαθειών για την αναβάθμιση και Περιβαλλοντική αποκατάστασή της.
·        Στην επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων πρωτοβουλιών και δράσεων.
·        Στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους φορείς καθώς και με την Τοπική και την Διοίκηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
·        Και τέλος στην περαιτέρω ανάπτυξη του Συνδέσμου.Οινόφυτα, 27/4/2012
Ν. Κουδούνης
Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Β.Σ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: