Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Δασικών Μέτρων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για τη Στερεά Ελλάδα


Έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.839.666,85 € , εντάχθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  των Δασικών Μέτρων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Οι μελέτες όλων των έργων συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
Αναλυτικά έχουν ήδη ενταχθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ)
ΝΟΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ


ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Αναδάσωση Δημοσίων δασικών εκτάσεων στις θέσεις Πύλλα & Αγιος Νικόλαος περιοχής Τ.Κ. Λάρυμνας Δήμου Λοκρών
185.500,00 €
226 Δράση 3

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Αναδάσωση Δημόσιας Δασικής Έκτασης στη θέση "Μοναχού" περιοχής Δ.Κ. Μαρτίνου Δήμου Λοκρών
224.000,00 €
226 Δράση 3

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Αναδασώσεις καμένων εκτάσεων στη Δ.Θ. Άγιος Φανούριος Τζιμέικο - Πέρα Χωριό Δήμου Λιβαδειάς περιοχής Δασαρχείου Λιβαδειάς
940.000,00 €
226 Δράση 3

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Αποκατάσταση δασικής βλάστησης στην καείσα περιοχή προστατευτικού δάσους "Τρέπια" Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας
2.005.220,00 €
226 Δράση 3
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ


Αναδάσωση τμήματος Δημοσίου Δάσους Γέροντα Ερέτριας στις δασικές θέσεις "Σάρα" και "Σκουρλέικα" περιφέρειας Δασαρχείου Χαλκίδας
500.000,00 €
226 Δράση 3


ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ
Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου Νηλέα περιοχής Δασαρχείου Λίμνης Ν. Ευβοίας
610.453,07 €
226 Δράση 2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ
Βελτίωση δασικού δρόμου "Ρετσινόλακκος-Καλαμούδι" περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης
1.000.000,00 €
125Β


ΣΥΝΟΛΟ
10.839.666,85 €


Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται από 15-5- 2012 έως 31-12-2013.
Η υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων θα γίνει από τους δικαιούχους με την επίβλεψη των κατά τόπους αρμόδιων Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
Η κατασκευή των προαναφερόμενων έργων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και αξιοποίηση των δασών, δασικών εκτάσεων και των εν γένει δασικών οικοσυστημάτων των περιοχών υλοποίησης των έργων.
Ταυτόχρονα στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» βρίσκονται προτεινόμενα έργα από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 24.882.954,62 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια: