Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αλιάρτου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) την Παρασκευή 25/11/ 2011 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Θέμα 1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2012 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαβούλευσης
Ντασιώτης Γεώργιος

Δήμαρχος Αλιάρτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: