Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Την προσεχή Τετάρτη συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο για τον Καλλικράτη!


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 52 παρ. 1 και 2 εδαφ. α του ΠΔ 30/1996 και άρθρου 4 κεφ. Γ του Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Βοιωτίας (Μέγαρο Διοικητηρίου, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά) με θέμα ημερήσιας διάταξης:«Συζήτηση για Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Σχέδιο Καλλικράτης – Λήψη απόφασης επί του σχεδίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: