Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Δημοσκόπηση για τον Καλλικράτη...


Σημαντική αποδοχή ανάμεσα στους πολίτες συναντά ο «Καλλικράτης» σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για το MEGA. Συγκεκριμένα το 60% έχει θετική γνώμη, ενώ αντίθετα μόλις το 25,5% έχει αρνητική άποψη. Αντίθετα όσον αφορά τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας και δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους μετανάστες για τις δημοτικές εκλογές η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη. Συγκεκριμένα, το 49,6% των πολιτών έχει αρνητική άποψη, ενώ το 44,6% θετική. Επιπλέον, έξι στους δέκα ερωτώμενους (59,8%) θεωρούν ότι πρέπει να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την κύρωση του νομοσχεδίου, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 36,8%. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία (64,9%) θεωρεί ότι η ιθαγένεια πρέπει να δοθεί στα παιδιά των μεταναστών. Πηγή: http://www.tedkviotias.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: