Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 29ην Ιανουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. Συναίνεση Δημοτικού Συμβουλίου για την προσάρτηση του Τ.Δ. Κάστρου, του Δήμου Ακραιφνίας .
2. Συζήτηση για υποβολή πρότασης στη δημόσια διαβούλευση για το «ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» .
3. Συγκρότηση Επιτροπής για τη συγκέντρωση βοήθειας προς το δοκιμαζόμενο από τους σεισμούς λαό της Αϊτής .
4. Κατανομή πιστώσεων Δ΄δόσης ΣΑΤΑ 2009.
5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού στο ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ν.Βοιωτίας.
6. Παράταση προθεσμίας παράδοσης μελέτης από την ASE SYNERGY Α.Ε. για το έργο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ μέχρι 24-3-2010
7. Περί υλοποίησης Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού στο Δήμο Ορχομενού και πρόσληψη ενός γυμναστή .
8. Διάθεση πίστωσης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 2010
9. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στο σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ .

ΥΓ. Το έχουμε ξαναγράψει, αλλά δεν θα βαρεθούμε να σας τονίζουμε πως τα Δημοτικά Συμβούλια είναι ανοικτά για όλους μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: