Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Κατανομή Αρμοδιοτήτων από το Νομάρχη στους νέους Αντινομάρχες


Ο Νομάρχης Βοιωτίας, Κλέαρχος Περγαντάς σε συνάντηση με τους νέους Αντινομάρχες ανέθεσε τις εξής αρμοδιότητες:
Στον κ. Τσούρα Νικόλαο τον Τομέα της Υγείας Πρόνοιας και Κτηνιατρικής.
Στον κ. Τσιγαρίδα Ιωάννη τη Βιομηχανία, το Περιβάλλον και την Πολεοδομία.
Στον κ. Παπαργύρη Γεώργιο την Αγροτική Ανάπτυξη και την Πολιτική Προστασία.
Στην κ. Κατσιμπάρδη Νάγια το Εμπόριο, τις Έγγειες Βελτιώσεις και τη Λαική Επιμόρφωση.
Στην κ. Λάσπη Βασιλική τις Μεταφορές και την Τοπογραφική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: