11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Φέτος γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου από το σπίτι #Είμαστε_όλοι_ένα

Φέτος γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου από το σπίτι.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ από σεβασμό για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. 

Ο αυτόπεριορισμος είναι ενεργή συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ για τους γονείς μας, για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ σηκώνοντας την ελληνική σημαία σε κάθε σπίτι.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ φωταγωγώντας δημόσια κτίρια,υπηρεσίες και τράπεζες.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ για την ΕΛΛΑΔΑ μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: