Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Πράσινη Διάκριση του Κέντρου Αειφορίας(CSE) στα Environmental Awards

Mετά από μια οχταετή συνεχή προσπάθεια είμαστε υπερήφανοι για το 3ο βραβείο στην κατηγορία Sustainable Procurement στο πλαίσιο των ετήσιων  Εnvironmetnal Awards που διοργάνωσε η Boussias Communications Η βράβευση αυτή συνέπεσε με το κλείσιμο των 10 χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Αειφορίας που ξεκίνησε το 2005 από την Ελλάδα την διεθνή του πορεία .
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE), από το 2007, είναι η πρώτη εταιρεία συμβούλων, που στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, άρχισε να εφαρμόζει πολιτική μείωσης των εκπομπών ρύπων σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και Roundtables που διοργανώνει διεθνώς, μέσα από την αυστηρή εφαρμογή κριτηρίων στους προμηθευτές της.
Είναι γνωστό ότι όλες οι δραστηριότητες μας έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, αυτό που οι περισσότεροι αγνοούμε είναι ότι η διοργάνωση eventς θεωρείτε διεθνώς μια από τις πλέον επιβαρυντικές δραστηριότητες,  όσων αφορά στις εκπομπές ρύπων και στην παραγωγή αποβλήτων για τον λόγο αυτό τόσο ο GRI όσο και άλλοι οργανισμοί έχουν θεσπίσει διεθνή πρότυπα
Το  CSE  μέσω της διαδικασίας της αντιστάθμισης εκπομπών ρύπων επενδύει χρήματα για την πιστοποίηση κάθε event ως κλιματικά ουδέτερου, με εξειδικευμένο Ελβετικό μη κυβερνητικό οργανισμό-My climate. Σημειώνεται εδώ, πως ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Νίκος Αυλώνας, εξελέγχει μέλος του Δ.Σ στο Green Meeting Industry council (GMIC) τον κορυφαίο οργανισμό για την διοργάνωση πράσινων events.
Είμαστε  από τις εταιρίες που όλο αυτό το κάνουμε διαχρονικά και σε διεθνές επίπεδο με σημαντική αναγνώριση τόσο από τους πελάτες μας όσο και από άλλους φορείς. Πιο συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια έχουν πιστοποιηθεί ως κλιματικά ουδέτερα 70 events και έχει γίνει σημαντική μείωση εκπομπών ρύπων τόσο από την διαδικασία της αντιστάθμισης όσο και από την διαδικασία επιλογής πράσινων ξενοδοχείων που επιλέγονται για την διοργάνωση των events.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή που διασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον για όλους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: