Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα - 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα -  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Επετειακό μήνυμα του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δημάρχου Καρπενησίου, κ. Νίκου Σουλιώτη

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Απάντηση Χρυσοχοϊδη σε Μπασιάκο για Μέτρα Αποτροπής Κυκλοφοριακού Φόρτου Βοιωτίας

xrΣε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής :
Αναφορικά με τα έργα αποτροπής κυκλοφοριακού φόρτου στο δευτερεύον οδικό δίκτυο της Βοιωτίας, έχει προωθηθεί προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο : «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας-Λειβαδιάς-Λαμίας (Μελέτη και κατασκευή)», με αντικείμενο την υλοποίηση επειγουσών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής σε τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Θήβας-Λειβαδιάς-Λαμίας, που διέρχονται από περιοχές μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης (Θήβα-Χαιρώνεια-Αλίαρτος-Αμφίκλεια, κ.λ.π.).
Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα περιλαμβάνουν σχεδιασμούς όπως την οριοθέτηση του οδικού άξονα με συγκεκριμένη τυπική διατομή και πεζοδρόμια εκατέρωθεν (εντός των αστικών περιοχών), διαμορφώσεις κυκλικών κόμβων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση (όρια ταχύτητας, απαγόρευση προσπέρασης, διαβάσεις πεζών και επιλεγμένες θέσεις για εγκατάσταση και λειτουργία Φωτεινής Συματοδότησης).
Με βάση τις παραπάνω μελέτες, θα κατασκευαστούν μέσω εργολαβιών τα αντίστοιχα αναγκαία έργα και θα υλοποιηθούν οι σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις. Οι μελέτες πρέπει να τύχουν διαβούλευσης και έγκρισης από τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Δήμων και ακολούθως από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 ευρώ.
Επίσης, το Υπουργείο εξετάζει τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που προτείνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.


Όσον αφορά την μείωση των διοδίων επισημαίνεται, ότι για το ύψος των διοδίων που καθορίζεται από τους Κυρωτικούς Νόμους της Σύμβασης Παραχώρησης, δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης του Δημοσίου, χωρίς ταυτόχρονη αναπλήρωση των από την παρέμβασή του αυτήν προκαλουμένων απωλειών εσόδων, μεταφέροντας τη σχετική δαπάνη από τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου στο σύνολο των πολιτών μέσω της φορολογίας.
Δεδομένου ότι η πολιτική των διοδίων εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Έργου Παραχώρησης, συνιστά σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής του. Τα έσοδα από τα διόδια σε συνδυασμό με δανεισμό, ίδια κεφάλαια του Παραχωρησιούχου και τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου χρηματοδοτούν τόσο τη κατασκευή και την αποπληρωμή των δανείων μετά το πέρας της κατασκευής, όσο και τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου Παραχώρησης.
Τέλος, η τοποθέτηση πλευρικών διοδίων στους Α/Κ Θήβας και Μπράλου, πέραν της αναλογικότερης χρέωσης των χρηστών, δρα εν μέρει και αποτρεπτικά για την χρήση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: