Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Την Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών


Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 26 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Έγκριση της 233/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. ή δημιουργία νέων.

2.Διακοπή της εκπόνησης της μελέτης :<< Μελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων & Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμών του Δήμου Κορώνειας Ν.Βοιωτίας >>.

3.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.

4.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.

5.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.

6.Έγκριση << Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ Ανθοχωρίου >> και της επιμέρους με τίτλο : << Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρου Τ.Κ. Ανθοχωρίου >>.

7. Έγκριση << Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ Κορώνειας >> και της επιμέρους με τίτλο : << Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρου Τ.Κ. Κορώνειας>>.

8. Έγκριση << Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ Αγίας Άννας >> και της επιμέρους με τίτλο : << Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρου Τ.Κ. Αγίας Άννας >>.

9. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 321.

10.Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: << Αγροτική Οδοποιία στη Δ.Ε. Δαύλειας (Δαύλεια – Παρόρι)

11.Έγκριση ορθής επανάληψης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου << Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Λάππα – Τσόγκα >>.

12.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο τελών άρδευσης ύδρευσης της χρονικής περιόδου 2010 της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: