Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Από 1η Δεκεμβρίου οι πρώτες προσλήψεις στους Δήμους


Μαζί με τις περικοπές μισθών και την εργασιακή εφεδρεία, ψηφίστηκε μέσω του πολυνομοσχεδίου, και το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω των δήμων.

Ο λόγος για το γνωστό σχέδιο πρόσληψης 120.000 ανέργων
από τους δήμους σε βάθος τριετίας για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία και στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ είναι οι πρώτες προσλήψεις είναι να γίνουν από την 1η Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή δήμων που είχαν εκπονήσει και παλαιότερα προγράμματα αυτεπιστασίας και στη συνέχεια να επεκταθεί και στους υπόλοιπους δήμους της χώρας, ώστε εντός του 2012 οι προσλήψεις να φτάσουν τις 40.000.

Με την σχετική ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, συνδέσμους και τα ΝΠΔΔ τους, με απλή απόφαση δημάρχου ή των προέδρων, να προσλαμβάνουν ανέργους κυρίως για ειδικότητες εργατών και οικοδόμων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής για την εκτέλεση μικρών αναπτυξιακών έργων (για παράδειγμα συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα -δημιουργία μικρών και ευέλικτων φραγμάτων που συγκρατούν το νερό και εμπλουτίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες-, πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών -αποψίλωση, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, εκεί που δεν μπορεί να γένει φυσική αναγέννηση, αναδασώσεις-, συντήρηση επισκευή κοινωνικών υποδομών -βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα-, συντήρηση επισκευή κοινόχρηστων χώρων πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια) με ανώτατο χρόνος εργασίας τις 135 ημέρες ετησίως.

Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, μετά από αίτημα του δημάρχου ή προέδρου προς τον οικείο ΟΑΕΔ και η πρόσληψη γίνεται υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και με βάση Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης ετήσιας διάρκειας με βάση το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, την ηλικία, με πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, την οικογενειακή κατάσταση και την ανεργία συζύγου.

Κάθε υποψήφιος με την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικώς την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.

Προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα αυτεπιστασίας με την σύμφωνη γνώμη των δήμων θα δεσμευθούν για μία 25ετια τα έσοδα από τον φόρο ζύθου, τέλη διαφήμισης και ΤΑΠ, που το 2010 ξεπέρασαν τα 128 εκ. ευρώ και κατανεμήθηκαν με βάση τον επίσημο πληθυσμό των δήμων και θα αποτελέσουν την εγγύηση για δάνειο ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να φτάσουν τα 625 ευρώ και τα 320 ευρώ το μήνα αντίστοιχα ανά εργαζόμενο και θα καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς τη σύναψη και την εξέλιξη των συμβάσεων που συνάπτονται βάσει του παρόντος ευθύνεται ο δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου ή νομικού προσώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά που κατέβαλλε παρανόμως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: