Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Η Β. Τσόνογλου στο πλευρό της Ε.Α.Σ Λιβαδειάς και των αγροτών για τους όρους σύνδεσης με τη ΔΕΗ


ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κο Γ.Παπακωνσταντίνου

Σας διαβιβάζω το από 25/10/11 με αριθ.πρωτ.1200 έγγραφο του Ε.Α.Σ Λιβαδειάς σχετικά με τους όρους διασύνδεσης των δικτύων των αγροτών από την Δ.Ε.Η. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι οι όροι σύνδεσης ξεπερνούν τις 40.000 Ευρώ. Μετά από επικοινωνία με την Δ.Ε.Η προέκυψε ότι στις προαναφερθείσες περιπτώσεις το υπάρχον δίκτυο του παρόχου δεν δύναται να ανταπεξέλθει σε επιπλέον σταθμούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δαπάνη αναβάθμισης του δικτύου να επιβαρύνει τον αγρότη.

Από την πρώτη στιγμή η Ε.Α.Σ Λιβαδειά κινητοποιήθηκε και στάθηκε στο πλευρό των αγροτών παρέχοντας υποστήριξη σε όσους θέλησαν να εγκαταστήσουν φωτοβολταικούς σταθμούς. Προκειμένου όμως να μπορέσει να προστατευθεί το εισόδημα των αγροτών αλλά και να προχωρήσουν και οι διαδικασίες επένδυσης, η Ε.Α.Σ Λιβαδειάς ζητά την επίτευξη συμφωνίας με την Διοίκηση Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε και να γίνει και επανεξέταση των όρων σύνδεσης.

Η συμφωνία αυτή θα έχει ως στόχο την μείωση των όρων σύνδεσης με ανώτατο όριο τα 20.000 Ευρώ, ώστε να διασφαλιστούν και τα έργα αλλά και οι αγρότες και να προχωρήσουν στην κατασκευή των φωτοβολταικών σταθμών.

Παράλληλα, η Ε.Α.Σ Λιβαδειάς κατανοώντας την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας ζητά την εξάμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής των όρων σύνδεσης από τους αγρότες.

Η Βουλευτής

Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: