Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου ΘηβαίωνΣας κοινοποιούμε την υπ’αριθ. 9081/28-4-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο- οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 2 του μηνός MAΪΟΥ 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30 με τα παρακάτω θέματα, για ενημέρωσή σας.


Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2010 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Θήβας (ΔΑΟΘ)» σχετικά με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2009.


Θέμα 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Θήβας (ΔΑΟΘ)» σχετικά με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2010.


Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ ΚΑΠΗ Δ.ΒΑΓΙΩΝ σχετικά με την έγκριση του απολογισμού τους οικ.έτους 2010


Θέμα 4ο : Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δημοσιοποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16MW της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΚΟΤΣΙΛΙΑΣ» του Δήμου Θηβαίων.


Θέμα 5ο : Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή W.C. και κατασκευή θυρών στο Τ.Ε.Ε. Θήβας».


Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στο Δήμο Λεβαδέων για την παράδοση των φακέλων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 Δήμων, διευθύνουσα υπηρεσία των οποίων ήταν η ΤΥΔΚ.


Θέμα 7ο : Έγκριση δαπάνης για εξόφληση κεφαλαίου, τόκων και δικαστικής δαπάνης της 114/2008 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών με ενάγουσα τη Βασιλική Καρατζίκη κατά Δ.Θηβαίων.


Θέμα 8ο : Συζήτηση για την πορεία του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών εν όψει των συντελούμενων αλλαγών στον Τομέα της Υγείας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: