Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Ανακαλύψτε τη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»!Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 –Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13


Το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερέας Ελλάδας προσκαλεί τις παραγωγικές-εμπορικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους της να συμμετάσχουν σε συμπράξεις για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών στα Πλαίσια του Προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011». Οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες στόχοι) της πράξης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θα συμμετέχουν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους όρους, τα δικαιολογητικά και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα http://www.pcstospiti.gr/epan/SYNERGASIA.pdf ή/και να επικοινωνήσετε μαζί μας Δρ. Σκάρλας Λάμπρος Τηλ.: 2261400103 Kιν.: 6972676101 Fax.: 22610 27047

Δεν υπάρχουν σχόλια: