Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Πήρε ΦΕΚ η αναγκαστική απαλλοτρίωση στη θέση “Κυδωνιές” για την ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στην Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού


Δημοσιεύθηκε στις 28 Αυγούστου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων, η  απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη, σύμφωνα με την αριθ. 46/19-12-2017 γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου,  με την οποία κυρρήσει για αρχαιολογικούς σκοπούς και ειδικότερα για την προστασία και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα, την αναγκαστική απαλλοτρίωση δύο ακινήτων, στη θέση “Κυδωνιές”, στην Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού, Δ Ε Ορχομενού, Δήμου Ορχομενού, Π Ε Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

Το  ακίνητο 1, συνολικής έκτασης 11.992,41 τ.μ.,, ανήκει κατά φερόμενη κυριότητα στους κ. κ. Κων/νο Γκιζίμη και κληρον. Μαρίας Γκιζίμη και το ακίνητο 2,  συνολικής έκτασης 22.940,26 τ. μ., ανήκει κατά φερόμενη κυριότητα στους κληρον. Νικολάου Κούκου.  

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Έργου “Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου”, με κωδικό 2016ΕΠ76600006 - ΣΑΕΠ766.

Δεν υπάρχουν σχόλια: