11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

ΓΕΕΘΑ: Αναστολή της δεκαπενθήμερης άδειας ορκωμοσίας στους νεοσύλλεκτους

Μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνει το ΓΕΕΘΑ.  Όπως ανακοίνωσε, αναστέλλεται η χορήγηση άδειας ορκωμοσίας 15 ημερών στους νεοσύλλεκτους οπλίτες θητείας, η οποία θα ληφθεί υπόψη στη συνολική τους υπηρεσία με απόλυση τους 15 ημέρες νωρίτερα της καθορισμένης. Αμέσως μετά την ορκωμοσία τους, οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θητείας θα λάβουν φύλλο πορείας για να παρουσιαστούν στις μονάδες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: