Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Προσλήψεις 11 ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία της Βοιωτίας - 51 θέσεις σε όλη τη Στερεά Ελλάδα

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη διαδικασία πρόσληψης  Ειδικευμένων Ιατρών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Για τη Στερεά Ελλάδα συγκεκριμένα ενέκρινε 51 θέσεις.
Για τα δύο νοσοκομεία της Βοιωτίας προβλέπεται η πρόσληψη 11 γιατρών.
Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας: 
5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
A/AΦΟΡΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
6Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
7Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
8Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
9Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
10Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
11Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ Ή  ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ , ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Της ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
12Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
13Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
14Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΣΩΝ – ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 14
1Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3
1Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 1
1Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ Ή  ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ , ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Της ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
6Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
1Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α1
4Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11
1Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
6Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
7Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
8Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
9Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
10Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
11Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
12Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
1Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗ1
3Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α1
4Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α1
6Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
1Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ1
3Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
  ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 22
  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: