Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

Ενημέρωση για το επίδομα γέννησης από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ

       Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.
      Ειδικά  για παιδιά  που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση   υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
( ΚΥΑ 8523/236, ΦΕΚ Β’ 490/18.02.2020)

1)   ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ.
2)   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.
3)   E-MAIL & ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
4)   ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.
5)   ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
6)   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Ε1) ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ (Ε).
7)   ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (ΕΝΦΙΑ).
8)   ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.
9)   ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
·       ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ.
·       ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε. Η ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
10)           ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ.
11)           ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ.
12)           ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
13)           ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η΄ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.
14)            ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ.


·       ΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: