Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

#οιδίπους - Η Στερεά Ελλάδα παράγει ... ιδέες!

#οιδίπους
Με 2.500.000 € για την υλοποίηση της "Οιδίπους - Πολιτιστική Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας". η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, τον σχεδιασμό και την δημιουργία της Διαδρομής, η οποία θα #οικοδομήσει ένα ισχυρό και ευρύ δίκτυο θέσεων και διαδρομών πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε όλη την Περιφέρεια. Από ένα αρχαίο θέατρο έως ένα καλό κρασί. Η Στερεά Ελλάδα παράγει..ιδέες! #διάζωμα #συνέργειες #πολιτισμός #κοινό_αγαθό

Δεν υπάρχουν σχόλια: