Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας συμπλήρωσε 35 χρόνια δράσης

Με την συμπλήρωση 35 χρόνων από τη σύσταση του, o  ΣΒΣΕ ανάρτησε το επετειακό τεύχος του ιουνίου 2017.  Η έκδοση πραγματοποιήθηκε για να αποτελέσει ένα σταθμό στην πορεία του Συνδέσμου, να καταγράψει  δηλαδή το μέχρι σήμερα πραγματοποιηθέν έργο, την μέχρι τώρα δράση του. και να την συνδέσει με το επόμενο βήμα που είναι η πλήρης ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης.
Ο ΣΒΣΕ στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και στην συνεργασία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. και διαθέτει το απαιτούμενο κύρος και επιχειρησιακή ικανότητα  προκειμένου να συνεχίσει το δύσκολο αυτό εγχείρημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr