Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Επιδιόρθωση αορτικής βαλβίδας με τη χρήση δακτυλίου στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Καλά νέα για τους ασθενείς του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου που πάσχουν από σοβαρή ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας ή και διάταση-ανεύρυσμα της αορτικής ρίζας. Νέα, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη τεχνική, δίνει τη δυνατότητα στον καρδιοχειρουργό, με τη χρήση ενός δακτυλίου από τιτάνιο, να επιδιορθώσει και επομένως να διατηρήσει τη φυσική βαλβίδα του ασθενή. Η χρήση του δακτυλίου επιτρέπει στην αορτική ρίζα να αποκτήσει και πάλι το σωστό μέγεθος,  ενώ δεν επιτρέπει την επαναδιάτασή της.

Η διόρθωση της αορτικής βαλβίδας πλεονεκτεί έναντι της αντικατάστασης αυτής με μεταλλική βαλβίδα, στην αποφυγή χρήσης μακροχρονίως αντιπηκτικών φαρμάκων. Οι πάσχοντες είναι συνήθως νέα άτομα, συχνά δε με οικογενείς αορτοπάθειες ή σπανιότερα με κληρονομούμενα σύνδρομα, τύπου Marfan, όπου επιβάλλεται η εμφύτευση μεταλλικής βαλβίδας. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι από τα λίγα Κέντρα στην Ευρώπη που εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή και το πρώτο στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: