Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί τη  24 η του μηνός   Αυγούστου    2016, ημέρα Tετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.


        Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.    Εγκριση υποβολής πρότασης  με τίτλο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” του Δήμου Λεβαδέων  στα πλαίσια της πρόσκλησης  αριθ. 20 /Α.Π.2131/29-6-2016,  (ΑΔΑ: Ω8ΨΞ7ΛΗ-ΑΟΜ), υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα”  Αξονας προτεραιότητας (10) “ Προώθηση της Κοινωνικής Ενταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ¨ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο” .
2.     Εγκριση υποβολής πρότασης  με τίτλο “ Κέντρο Κοινότητας”  του Δήμου Λεβαδέων  στα πλαίσια της πρόσκλησης  αριθ. 19 /Α.Π.2114/27-6-2016,  (ΑΔΑ:7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ), ,υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα”  Άξονας προτεραιότητας (10) “ Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ¨ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
3.   Αποδοχή ποσού (129.037,50€) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην Σ.Α.Τ.Α) και κατανομή αυτού.
4.   Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στο 1ο Γενικό Λύκειο Λιβαδειάς.
5.   Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Λιάκουρας.
6.   Έγκριση προσωρινής τροποποίησης κυκλοφοριακής ρύθμισης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”.
7.   Λήψη Απόφασης για παράταση της αρδευτικής περιόδου 2016.
8.   Έγκριση διενέργειας Προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού.
9. Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Διαφόρων Εργαλείων.
10.  Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Ειδών Κιγκαλερίας.
11.  Υποβολή πρότασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 22 παρ, 2 του Ν.4264/2014 “Περί του τόπου ,χρόνου ,διαδικασίας κλήρωσης 3μελούς Επιτροπής για άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου”.
12.  Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της αποτομής Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου πολιούχου της Τ.Κ Ακοντίου και διάθεση πίστωσης.
13. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού Με- ταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου.


                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                      
                                                       Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)     


Δεν υπάρχουν σχόλια: