Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Διπλή συνεδρίαση στο τέλος Αυγούστου για το Περιφερειακό Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 8η (ειδική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:
                 
Θέμα 1ο Εκλογή για την ανάδειξη δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των παραιτήσεων του κ. Νικολάου Στουπή από μέλος της Επιτροπής και του κ. Γεωργίου Μαρίνου από Περιφερειακός Σύμβουλος.
Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα Παπαναστασίου


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


          Σας προσκαλούμε στην 9η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 1:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
                     
- Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνας Δ. Παπαναστασίου,
- Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

                   ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Θέμα 1ο Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, λόγω των παραιτήσεων του κ. Δημητρίου Βέττα από Περιφερειακός Σύμβουλος και του κ. Νικολάου Στουπή από μέλος της Επιτροπής.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Σανιδάς

Θέμα 2ο Εκλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω της παραίτησης του κ. Γεωργίου Ακριώτη από Περιφερειακός Σύμβουλος.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος

                   ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα 3ο Έγκριση για την μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 28η Σεπτεμβρίου 2015 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Καρπενήσι. 
Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα Παπαναστασίου.
                              
                   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Θέμα 4ο Έγκριση τριάντα μίας (31) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για την Π. Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

                   ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Θέμα 5ο Αντικατάσταση του κ. Δημητρίου Βέττα από μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος                   ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ
Θέμα 6ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων, στο ενάριθμο της ΣΑΕΠ 066 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με κ.α. 2013ΕΠ06600009.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 7ο Έγκριση προϋπολογισμού υποέργων, στο ενάριθμο της ΣΑΕΠ 066 με κ.α.  2013ΕΠ06600002 και τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ» της ΠΕ Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 8ο Έγκριση  της 2ης τροποποίησης του  Περιφερειακού  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από  πιστώσεις Σ.Α.Ε. 048  (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.), έτους 2015,  σε έργα της Π.Ε. Φθιώτιδας & Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 9ο Έγκριση αύξησης των πιστώσεων έτους 2015 συγχρηματοδοτούμενων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 0568 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 10ο Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας (τροπ.02), για το έτος 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος


                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Θέμα 11ο Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για τη κίνηση τραπεζικού λογαριασμού  στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα 12ο Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας οχημάτων με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Θέμα 13ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, έως το B’ τρίμηνο 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Θέμα 14ο  7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: