Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Απάντηση Κουράκη σε Μπασιάκο για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θήβας

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 3741/22-6-2015, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος με θέμα «Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θήβας» και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: 
  Το ΥΠΟΠΑΙΘ έχει σαν στόχο τη στήριξη και αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και την ισχυροποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Στη χώρα μας, λειτουργεί σήμερα ένα πλέγμα δομών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και το ΥΠΟΠΑΙΘ επιθυμεί τη διεύρυνσή του. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΟΠΑΙΘ εξετάζει την ίδρυση ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Θηβαίων. 

                                                                                           O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


                                                                                               ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: