Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Το ψηφοδέλτιο του Σπύρου Νικολάου στη Θήβα

Δείτε εδώ τους υποψήφιους συμβούλους
 με το συνδυσμό Νέα Ενωτική Πορεία- Σπύρος Νικολάου
Γραφείο Επικοινωνίας Νέας Ενωτικής Πορείας