Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Η «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ» χορηγός επικοινωνίας στη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων Τεχνολογιών, Ρομποτικής και Επιχειρηματικότητας στη Λαμία