Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣας προσκαλώ σεσυνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις  25Φεβρουαρίου 2014  ημέρα  Τρίτηκαι ώρα 18.00μ.μ.σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου67του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα:

1.     Ενημέρωση και συζήτηση για την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΚΩΠΑΪΔΟΣ » , καθώς και του ζητήματος άρδευσης  και των υποδομών του Κωπαϊδικού Πεδίου για την καλλιεργητική περίοδο έτους 2014.( Εισηγητής: Δήμαρχος ).
2.    Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 1/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που αφορά έγκριση απολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 . ( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ζάχαρης).
3.    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου Κων/νου Στάϊκου.(Εισηγητής: Πρόεδρος  Τ.Κ. Ακραιφνίας κ. Ψυχούλας Γεώργιος).
4.    Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». ( Εισηγητής : Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου κ.Παν. Νταντούμης).
5.    Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ» , αναδόχου Θωμά Α. Πανουργιά.( Εισηγητής : Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής).
6.    Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ» , ανάδοχος Κ/ξια Ι. Μπέσσας- Π. Κοντόπουλος.( Εισηγητής : Πρόεδρος Τ.Κ. Διονύσου κ. Γεώργιος Κουτής).
7.    Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 8/2014 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»  και του τρόπου διενέργειας της ανάθεσης, ποσού 14.931,00 €. ( Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Δ. Βαγενάς).
8.    Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 9/2014 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ύδρευσης» και του τρόπου διενέργειας της ανάθεσης , ποσού 13.530,00( Εισηγητής:Εντ. Δημ. ΣύμβουλοςΛουκάς Τριανταφύλλου ).
9.    Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 58/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης οικον. έτους 2013.  ( Εισηγητής: Δήμαρχος ).
10.  Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 46/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης οικον. έτους 2014.  ( Εισηγητής: Δήμαρχος ).
11.  Έγκριση μελέτης για το έργο « Τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής της γεώτρησης που θα υδρεύει τον οικισμό Λουτσίου Βοιωτίας».( Εισηγητής : Πρόεδρος Τ.Κ. Λουτσίου κ. Δημήτριος Αντωνίου).
12.  Ανάκληση των υπ΄αρίθμ. 107/2013 , 193/2013, 205/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού , ανάληψη δραστηριοτήτων της  από το Δήμο , μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Ο.Ε.Υ.( Εισηγητής: Δήμαρχος ).
13.  Έγκριση εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου του Πνευματικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Κάστρου με δημοπρασία.  ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ζυγογιάννης ).
14.  Περί έγκρισης της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης – αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων».( Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού κ. Αργύριος Ραζακιάς ).
15.  Περί έγκρισης προμηθειών και του τρόπου ανάδειξης αναδόχων.( Εισηγητής: Δήμαρχος ).

16.  Ορισμός αρδευτικής περιόδου , καθορισμού αριθμού θέσεων , πρόσληψης υδρονομέων και αμοιβής αυτών για το έτος 2014.( Εισηγητής: Εντ. Δημ. ΣύμβουλοςΛουκάς Τριανταφύλλου ).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                               
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: