Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση στο Δήμο Αλιάρτου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ


Προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική  Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010)  την Δευτέρα 02/09/2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα:

Θέμα 1. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2014 (άρθρο 76 παρ.3  Ν.3852/2010)


                                                                          Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης                                                                          Ντασιώτης Γεώργιος  Δήμαρχος Αλιάρτου


Δεν υπάρχουν σχόλια: