Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Λεβαδέων


Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Νομαρχιακό κατάστημα (Διοικητήριο- αίθουσα συνεδριάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου- οδός Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά ,Τ.Κ. 32100),  την 6η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   
                                                           
                                                                     
   Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος

                                                                        Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: