Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Οι θέσεις της παράταξης της Ριζοσπαστικής & Οικολογικής Συνεργασίας για το ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

v  Το ΕΣΠΑ τελειώνει.! Οι αναπτυξιακές υστερήσεις, η πραγματικότητα της Περιφέρειας και  η κατάσταση της κοινωνίας δεν επιτρέπουν τους πανηγυρισμούς για τα ποσοστά της αριθμητικής  απορρόφησής του.
v   Η πραγματική ανάπτυξη που χρειάζεται η Περιφέρεια μπορεί εν μέρει να βοηθηθεί από τους Ευρωπαϊκούς πόρους της 5ης Προγραμματικής Περιόδου που με Επιτροπεία και ασφυκτικό πλαίσιο θα διατεθούν, αλλά δεν εξαρτάται καθόλου από αυτούς.
Τις τεκμηριωμένες απόψεις του, ως μια γόνιμη και δημιουργική συμβολή, στις εργασίες της ημερί-δας που οργάνωσε η Περιφέρεια στην Χαλκίδα για τον απολογισμό του ΕΣΠΑ έως σήμερα και τις κατευθύνσεις για το θεσμικό πλαίσιο της 5ης Προγραμματικής Περιόδου, κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Ριζοσπαστικής και Οικολογικής Συνεργασίας Νίκος Στουπής..
Εισαγωγικά, καυτηριάζοντας την λογική της Περιφέρειας «με έναν σμπάρο πολλά  τρυγόνια» (απολογισμός ΕΣΠΑ, δυσκολίες στην υλοποίηση των έργων, δημόσια έργα – ιδιωτικές επενδύσεις, κατευθύνσεις επόμενης προγραμματικής περιόδου,  διαδικασίες διαβούλευσης) και θυμίζοντας το «πολλά καρπούζια δεν χωράνε στην ίδια μασχάλη», διατύπωσε την πρόταση  για τις επόμενες  πρωτοβουλίες στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, και αφού ξεκαθαρίσει η πλειοψηφία τι θέλει να πετύχει από αυτές, αν πραγματικά ενδιαφέρεται  για το «είναι»  και όχι για το «θεαθ-είναι», να επανεξετάσει  την θεματολογία τους και να προσδιορίσει το ανάλογο με αυτήν κοινό συμμετοχής. 
Αναφερόμενος στον απολογισμό τόνισε πως, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, οφείλουμε να ξεφύγουμε από τον απολογισμό των αριθμών, αφού αυτοί μπορούν να ευημερούν αλλά  η κοινωνία να στενάζει –όπως σήμερα-, και να επικεντρωθούμε στο κύριο: με τόσα έργα και τόσα χρήματα ποια είναι τελικά η ωφέλεια της κοινωνίας; και για ένα -  ένα από τα έργα αυτά πως συγκεκριμένα υλοποιήθηκε και επιβεβαιώθηκε η σκοπιμότητα χρηματοδότησής τους;
Τοποθετούμενος δε για το πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου που ανέπτυξε ο εκπρόσωπος του Υπ. Οικονομικών, ο κ. Στουπής ανάμεσα στα άλλα και ερμηνεύοντας την παρουσίαση του ανέφερε:
«… Η λογική πως  η ανάπτυξη είναι ταυτόσημη έννοια με το πόσα λεφτά θα απορροφήσουμε , είναι μια βαθιά λαθεμένη και αποτυχημένη λογική.  Οι εισροές της επόμενης προγραμματικής περιόδου δεν έχουν να κάνουν με την κάλυψη των πραγματικών περιφερειακών και κοινωνικών αναγκών. Απλά έχοντας το δικό μας αναπτυξιακό πρόγραμμα χρειάζεται καλή προετοιμασία,  στα λίγα από τις ανάγκες μας που ακουμπάει το «νέο ΕΣΠΑ», να απορροφήσουμε αυτά που μας αναλογούν. Το νέο, υπό διαμόρφωση, θεσμικό πλαίσιο συνιστά  ένα ασφυκτικό πλαίσιο στοχοθεσίας και προϋποθέσεων  , που από την μια καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της λογικής «έργα γέφυρες» (οτιδήποτε  δεν τελειώνει την μια περίοδο συνεχίζει η ολοκλήρωσή  του να χρηματοδοτείται στην επόμενη) με κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν έργα και να ζητηθούν επιστροφές χρημάτων, ενώ από την  άλλη και σε συνδυασμό με τον περιορισμό των Δημοσίων επενδύσεων,   επηρεάζει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις το αναπτυξιακό προφίλ της Περιοχής .Ταυτόχρονα  από μια τρίτη πλευρά  δυσχεραίνονται ι κατά πολύ οι δυνατότητες απορροφητικότητας των πόρων  . Με αυτή την έννοια χρειάζεται επιμονή, αγωνιστική επαγρύπνηση και  διεκδίκηση της υλοποίησης ενός πραγματικού Αναπτυξιακού  Επιχειρησιακού Περιφερειακού  Προγράμματος μέσω των Δημοσίων Επενδύσεων και της χρηματοδότησης των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, και όχι η εγκατάλειψή τους στο όνομα των πιθανά αναμενόμενων  Ευρωπαϊκών Πόρων. Στην κατεύθυνση αυτή , προφανώς και έχει ενδιαφέρον η συστηματική ενασχόληση και προετοιμασία  για την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης  που προβλέπονται στην νέα προγραμματική περίοδο μέσω της πολύ-ταμειακής χρηματοδότησης τους. Με την έννοια αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία η Περιφέρεια, σε συνεργασία με την ΠΕΔ, να οργανώσει θεσμούς και διαδικασίες ουσιαστικής βοήθειας και προετοιμασίας για την ωρίμανση  επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων και έργων  που ταυτόχρονα θα εξυπηρετούν τις δικές μας αναπτυξιακές ανάγκες, και όχι να στηθεί ένα παιχνίδι κατασπατάλησης πόρων προς ‘Σύμβουλους’ και ‘Ειδικούς’…»
Τέλος, σχολιάζοντας ως θετική την ένταξη του διαμήκους άξονα Βορρά – Νότου της Εύβοιας  στα διευρωπαϊκά δίκτυα και της δυνατότητας χρηματοδότησής του από το Ταμείο Συνοχής, σημείωσε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των μελετών, και ανέδειξε την ανάγκη στην ίδια λογική να διεκδικηθεί ο Δυτικός – Ανατολικός άξονας Σχηματάρι-Κύμη, που αποχτά  ιδιαίτερη σημασία μετά τα έργα στο Λιμάνι της Κύμης, αλλά και την εξέλιξη της μελέτης χάραξής του. 
20-12-2012
Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: