Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Εφ` όλης της ύλης ενημέρωση για τις επιπτώσεις του Μεσοπρόθεσμου στην Αυτοδιοίκηση από το Δήμο Θηβαίων

Συνέντευξη Τύπου στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης παραχώρησαν, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθ. Κοκοντίνης και ο Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Στ.Χαλβατζής. Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό, ο Δήμαρχος και οι Επικεφαλής των παρατάξεων, να ενημερώσουν τους πολίτες για τις επιπτώσεις που επιφέρουν στην Αυτοδιοίκηση οι διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016,  που αναφέρονται στους ΟΤΑ και στο απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

Ο κ. Δήμαρχος στη συνέντευξη αναφέρθηκε αρχικά στο σχέδιο «Καλλικράτης», το οποίο αν και απαιτούσε πόρους, προσωπικό και υλικά μέσα για την αποτελεσματική του εφαρμογή,  τελικά συνοδεύτηκε από περικοπές, μειώσεις στο προσωπικό, αναστολή κάθε μορφής προσλήψεων με παράλληλη διόγκωση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των Δήμων, καθώς και της εδαφικής τους αρμοδιότητας και του πληθυσμού τους. Χαρακτηριστικά είπε:

«Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλες δυσλειτουργίες με συνέπειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των Δήμων έναντι των προμηθευτών τους.
Σε συνδυασμό με τη γενικευμένη οικονομική κρίση και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, επιδεινώθηκε η δυνατότητα των Δήμων να εισπράξουν οφειλές προς αυτούς, καθώς υπήρξε και ακόμη υπάρχει αδυναμία πληρωμής τους από τους οφειλέτες, πολίτες και επιχειρήσεις.
Αντί όμως η επιλογή να είναι η ανάπτυξη μέσα από την αυτοδιοίκηση επιλέγεται η διάλυση της αυτοδιοίκησης, η οποία έχει συνεισφέρει αιματηρά στην περιστολή των δαπανών του Κράτους. Φτιάξανε ένα πολύ όμορφο καράβι, που όμως στην πορεία έγινε Τιτανικός. Η Κεντρική Διοίκηση είχε την ευκαιρία για ανασυγκρότηση του Κράτους. Αυτό όμως δεν έγινε».


Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Χαλβατζή, ο οποίος τόνισε ότι :

 « Τα μέτρα που αφορούν στη τοπική αυτοδιοίκηση, αντί να ενισχύουν έναν θεσμό που βρίσκεται κοντά στον πολίτη, που θα μπορούσε τούτες τις δύσκολες ώρες να τον στηρίζει, προσπαθούν να τον απαξιώσουν. Ειλικρινά προβληματίζομαι, αν αυτό γίνεται από λάθος εκτίμηση ή εσκεμμένα, προκειμένου να αποσαθρώσουν κάθε έννοια κοινωνικής στήριξης και προστασίας των Ελλήνων πολιτών. Έχει αναφερθεί πολλές φορές από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι η συμβολή της αυτοδιοίκησης συνολικά στο χρέος στο οποίο καλείται να πληρώσει ο Ελληνικός λαός, το οποίο ήταν κοντά στα 400 δις, πριν αρχίσουν αυτά τα περίεργα κουρέματα, ήταν περίπου στο 0,8 %. Καταλαβαίνεται λοιπόν ότι όσο και να πιέσουν την τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα κεφάλαια που αναζητούν, για να φέρουν την οικονομία μας στα ίσα της. Θυμίζω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μειώθηκαν οι δαπάνες πριν τα μνημόνια, από την συνένωση των Δήμων. Οι Δήμοι μειώθηκαν στο 1/3, άρα και οι αιρετοί και οι αποδοχές τους ».

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου που αφορούν τους ΟΤΑ, οι οποίες πρόσθεσαν στο ήδη βεβαρυμμένο αυτοδιοικητικό και κοινωνικό περιβάλλον, νέα μέτρα, τα οποία στραγγαλίζουν” τους Δήμους, προκειμένου να γίνει γνωστό προς τους πολίτες ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι έχουν προβεί σε παρατεταμένες κινητοποιήσεις με επαναλαμβανόμενες απεργίες, καταλήψεις και συγκεντρώσεις εδώ και δύο μήνες.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, τις υποχρεωτικές μετατάξεις και τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ έχουν ως εξής:

 Με το νόμο 4093/2012  θεσπίστηκε η σύσταση από το Υπουργείο Εσωτερικών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, για την πλήρη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, του ετησίου προγράμματος δράσης και του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου, τα οποία περιλαμβάνουν μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (κύρια σημεία)

Ø  Παρακολούθηση από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών σε μηνιαία βάση των στόχων και αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Ø  Σε περίπτωση σοβαρής απόκλισης γίνεται επισήμανση προς τον ΟΤΑ και παρέχονται οδηγίες και μέθοδοι αποφυγής δημιουργίας ελλείμματος, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον ΟΤΑ
Ø  Προϋπολογισμός, ετήσιο πρόγραμμα δράσης και πενταετές επιχειρησιακό με μηνιαίους και τριμηνιαίου στόχους.
Ø  Έγκριση και αποστολή τους από την εποπτεύουσα αρχή προς το Υπουργείο και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Ø  Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων από τη Γενική Διεύθυνση οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου αυτεπάγγελτα αλλά και με αναζήτηση στοιχείων από τον ΟΤΑ.
Ø  Σε περίπτωση σοβαρής απόκλισης από τους στόχους γίνεται επισήμανση στον ΟΤΑ και προτείνονται παρεμβάσεις και μέθοδοι για την αποφυγή δημιουργίας ελλείμματος προς τον ΟΤΑ, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για την εφαρμογή τους.
Ø  Σε περίπτωση συνέχισης των αποκλίσεων ή μη λήψης υπ’ όψιν των επισημάνσεων εντός έξι μηνών ο ΟΤΑ υπάγεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης.
Ø  Το πρόγραμμα εξυγίανσης συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής μέτρων όπως:
*  υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
περιορισμό των προσλήψεων,
επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
*  πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,
αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.
Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 18/11/2012, έξι μόλις μέρες μετά την ψήφιση του νόμου 4093, επέρχεται ως προς το Παρατηρητήριο ολοσχερής αντικατάσταση και μεταβολή των προηγούμενων ρυθμίσεων ως εξής:
Ø     Εισάγεται η έννοια του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης», η οποία περιλαμβάνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, καθώς και το πενταετές επιχειρησιακό ΟΤΑ και νπδδ.
Ø     Στο Παρατηρητήριο αποστέλλεται από την εποπτεύουσα αρχή σύνοψη του εγκεκριμένου «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης».
Ø     Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες σε συμμόρφωση με τον κανόνα ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και με τα μνημόνια συνεργασίας των Υπουργείων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Ø  Η παρακολούθηση από το Παρατηρητήριο γίνεται πλέον στους μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης και μπορεί αυτό να προτείνει τροποποιήσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.
Ø  Το ΟΠΔ αναρτάται πλέον της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ø  Η σοβαρή απόκλιση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ορίζεται σε ποσοστό άνω του 10%.
Ø  Με τη διαπίστωση της απόκλισης το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον ΟΤΑ και την εποπτεύουσα αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.
Ø  Ο ΟΤΑ τίθεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε πρόγραμμα εξυγίανσης, αν σε δύο συνεχή τρίμηνα εξακολουθεί να παρουσιάζει ο ΟΤΑ απόκλιση από τους στόχους του προϋπολογισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, και εφόσον δεν έχουν ληφθεί «τα προσήκοντα μέτρα», αυτά δηλαδή που εισηγείται το Παρατηρητήριο.
Ø  Ως προς την ένταξη στο Πρόγραμμα εξυγίανσης ισχύουν όσα και με τον Ν.4093 και προστίθεται η περίπτωση ζ,  που αφορά την υποχρέωση περιορισμού δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες. Επίσης θεσπίζεται η αναστολή και όχι ο περιορισμός των προσλήψεων, όπως προβλεπόταν στο ν. 4093/12.
Ø   Με ΚΥΑ των Υπουργών οικονομικών και εσωτερικών ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 3 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου .
Ø  Οι διατάξεις του 4093, δηλαδή οι περιπτώσεις 1-7 της υποπαραγράφου ΣΤ.3 της παραγράφου του πρώτου άρθρου καταργούνται.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Είναι πλέον επιτρεπτή με βάση την υποπαράγραφο Ζ1 του άρθρου πρώτου του ν 4093/2012:
Ø  Η μετάταξη μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
Ø  Η μεταφορά υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, ιδίως σε περιπτώσεις που προκύπτουν ανάγκες λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων και συναφών δραστηριοτήτων, αν διαπιστωθεί πλεονάζον προσωπικό μετά από αξιολόγηση ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Ø  Η μετάταξη ή η μεταφορά είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους αυτούς και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα που μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.
Ø  Με συναίνεση του υπαλλήλου η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να γίνεται σε κατώτερο κλάδο.
Ø  Με την πράξη μετάταξης μπορεί να καταργείται η θέση.
Ø  Δε μεταβάλλεται η υπηρεσιακή θέση ή η νομική φύση των σχέσεων αυτών ή των σχέσεων ασφάλισης.
Ø  Κάθε τρίμηνο υποβάλλεται ειδικά αιτιολογημένο αίτημα από τον Υπουργό ή τα όργανα διοίκησης των φορέων του δημοσίου (ΟΤΑ, νπδδ κλπ), τα οποία έχουν ανάγκη ενίσχυσης, στο τριμελές συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία για την ικανοποίηση του αιτήματος.
Ø  Οι ρυθμίσεις της παρούσης υποπαραγράφου τελεούν υπό την προύπόθεση της τήρησης των περιορισμών που ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τον αριθμό των ετησίων προσλήψεων και διορισμών μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η υποπαράγραφος Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 2012 ρυθμίζει το καθεστώς διαθεσιμότητας στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου, και αφορά μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους οι θέσεις των οποίων καταργούνται.

Ø  Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί:
·         Να μετατάσσονται εκουσίως
·         Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέση σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αιρόμενης της διαθεσιμότητας μόλις εκδοθεί η πράξη μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας.
·         Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ.
·         Να υπάγονται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.

Ø Η διάρκεια της διαθεσιμότητας είναι ένα έτος και καταβάλλονται στον υπάλληλο τα ¾ των αποδοχών του.
Ø Η διαθεσιμότητα αφορά και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και εκείνους των οποίων οι θέσεις καταργούνται.
Ø Η υπηρεσιακή σχέση των ανωτέρω υπαλλήλων, εφόσον δεν μεταταχθούν ή δε μεταφερθούν λύεται μετά τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Με την υποπαράγραφο ΣΤ.1 του νόμου 4093 επέρχονται στην αυτοδιοίκηση οι εξής μεταβολές:
Ø  Μειώνονται οι θέσεις ειδικών συνεργατών σε τρεις για το Δήμο μας.
Ø  Καταργούνται οι θέσεις μετακλητών ιδιαιτέρων γραμματέων Δημάρχων που έχουν συσταθεί με τον ΟΕΥ.
Ø  Αναστέλλονται οι προσλήψεις και οι διορισμοί προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι την 31/12/2016.
Ø  Για τις προσλήψεις και διορισμούς κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν 3833/2010 (κανόνας ένα προς πέντε, μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) μέχρι και το 2016.
Στην παράγραφο Β του ιδίου νόμου προβλέπονται μεταβολές στη μισθολογική και συνταξιοδοτική κατάσταση των Δημάρχων και των αιρετών και προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις όπως:
Ø  Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις περί συντάξεως για τους Δημάρχους που θα εκλεγούν από την επόμενη περίοδο και στη θέση τους μετατρέπεται το δικαίωμα συντάξεως σε χρόνο ασφάλισης, αντίστοιχο της θητείας τους, στα ταμεία όπου είναι ήδη ασφαλισμένοι
Ø  Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν ως προς τους ασφαλισμένους, τους ιδίους, ενώ ως προς τον εργοδότη τον αντίστοιχο φορέα, δηλ. το Δήμο και σε κάθε περίπτωση παρακρατούνται από την αντιμισθία και αποδίδονται στον οικείο φορέα ασφάλισης.

Στην παράγραφο Γ και υποπαράγραφο Γ.1 μεταξύ άλλων πλέον από 1/1/2013:
Ø  Μειώνεται η αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 50% επί της καταβαλόμενης στις 31/12/2012.
Ø  Δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.
Ø  Μειώνονται κατά 50% οι αποζημειώσεις των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των δήμων και των Περιφερειών καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι ΟΤΑ κατέχουν άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ø  Μειώνεται ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, με τη συνακόλουθη μείωση των απολαβών των Δημάρχων, Αντιδημάρχων κλπ
Ø  Μειώνεται ο μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου με συνακόλουθη μείωση των μισθών των Γενικών Γραμματέων, Ειδικών Συνεργατών κλπ.

Πέραν αυτών των ρυθμίσεων, οι οποίες στραγγαλίζουν τη λειτουργία των δήμων, ο νόμος 4093 περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τις τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Καταστάσεως Δημοτικών Υπαλλήλων, οι οποίες  διευρύνουν τα όρια για τη θέση σε αυτοδίκαια ή δυνητική αργία των υπαλλήλων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: